English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Документи Енергетске заједнице

НАСЛОВ

ГОДИНА

ИЗДАО/ АУТОР

Годишњи извештај о имплементацији прописа Европске уније према Уговору о оснивању Енергетске заједнице за 2014/2015 годину

октобар 2015

Секретаријат Енергетске заједнице

Независност националних регулаторних тела у Енергетској заједници

јун 2015

Регулаторни одбор Енергетске заједнице

Регулаторни подстицаји за пројекте од интереса за Енергетску заједницу

април 2015

Регулаторни одбор Енергетске заједнице

Регионални акциони план за отварање великопродајног тржишта електричне енергије у Југоисточној Европи

јануар 2015

Регулаторни одбор Енергетске заједнице, ENTSO-E RG SEE

Квалитет гаса у Енергетској заједници- стандарди у примени и њихово усаглашавање са стандардима у ЕУ

децембар 2014

Регулаторни одбор Енергетске заједнице

Развој малопродајног тржишта у Енергетској заједници

децембар 2014

Регулаторни одбор Енергетске заједнице

Годишњи извештај о имплементацији прописа Европске уније према Уговору о оснивању Енергетске заједнице за 2013/2014 годину

август 2014.

Секретаријат Енергетске заједнице

Енергетска заједница за будућност

мај 2014

Радна група Енергетске заједнице (HLRG)

Енергетска стратегија Енергетске заједнице

јул 2012

Министарски савет Енергетске заједнице

Регулаторни оквир за развој гасног прстена Енергетске заједнице

март 2010.

Регулаторни одбор Енергетске заједнице

Сарадња регулатора у прекограничним инвестиционим пројектима

март 2010.

Регулаторни одбор Енергетске заједнице

Социјално угрожени потрошачи- допринос ECRB заједничком разумевању

новембар 2009.

Регулаторни одбор Енергетске заједнице

Извештај о стандардима квалитета снабдевања електричном енергијом и подстицаји у регулацији квалитета

јул 2009.

Регулаторни одбор Енергетске заједнице

ECRB Proposal for a Harmonized System of Wholesale, Trade Licensing in the 8th Region

July 2009.

ECRB

Меморандум о разумевању о социјалним питањима у контексту Енергетске заједнице

октобар 2007

Министарски савет
ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Текст уговора о оснивању Енергетске Заједнице
Институције Енергетске Заједнице
Регулатива Енергетске Заједнице
Документи Енергетске Заједнице
Регионалне студије


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије