English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Регионалне студије

НАСЛОВ

ГОДИНА

ИЗДАО/ АУТОР

Студија о отварању великопродајног тржишта електричне енергије у Југоисточној Европи

децембар 2011

POYRY, Nord Pool Consulting SA

Студија о коначном успостављању координисаног управљања загушењима у југоисточној Европи

децембар 2009

APCS, Consentec

Студија о правним захтевима који се односе на успостављање канцеларије за координисане аукције у југоисточној Европи, 1. део

јул 2009

Kelemenis& Co.

Студија о правним захтевима који се односе на успостављање канцеларије за координисане аукције у југоисточној Европи, 2. део

јул 2009

Kelemenis& Co.

Студија о побољшању интерконекције, интероперабилности, транспарентности и хармонизацији оперативних правила за транспорт природног гаса у Енергетској заједници

март 2009.

Energy Market Partners

Студија о тарифном методологијама и утицају на цене енергије у Енергетској заједници

март 2009

IPA Energy + Water Economics

Регионална студија о гасификацији у југоисточној Европи (укључујући складиштење)

јануар 2009

The World Bank/ ECA

Регионална студија гасификације - југоисточна Европа

март 2008.

Светска банка/ ECA
ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Текст уговора о оснивању Енергетске Заједнице
Институције Енергетске Заједнице
Регулатива Енергетске Заједнице
Документи Енергетске Заједнице
Регионалне студије


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије