English
 Све/Области Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Природни гас

Како се формирају цене

Агенција доноси методологије за: одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање, одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса, одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса и одређивање цене приступа складишту природног гаса.

Енергетски субјекти који обављају регулисане енергетске делатности обрачунавају регулисане цене и доносе акт о ценама који достављају Агенцији на давање сагласности. У поступку обраде захтева за давање сагласности на акт о ценама Агенција анализира достављене енергетско-техничке и економско-финансијске податке и документацију и утврђује да ли су регулисане цене одређене у складу са методологијама.

Графички приказ (алгоритам) поступка одређивања регулисаних цена у сектору природног гаса можете преузети овде.

<< Back


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Како се формирају цене
Методологије одређивања цена
Сагласности на цене и образложења
Регулисане цене
Трошкови прикључења
Статистика
КАЛКУЛАТОР - свођење измерене на обрачунску количину природног гаса


Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије